Material complementari

Manual Bombers de la Generalitat: Sistema de comandament:

Vídeo ISPC – Sistema de gestió d’emergències:

Vídeo ISPC – Característiques i principis del comandament d’emergències:

Vídeo ISPC – Característiques i principis d’un sistema de comandament d’incidents II

Vídeo Bombers – Guies operatives – Estructura de comandament